350

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு.

பற்றுக : cling

பற்றற்றான் : the one without desires

பற்றினை : desire

அப்பற்றைப் பற்றுக : cling to that desire

பற்று விடற்கு : to give up desires

A translation by P.S.Sundaram:

” Cling to the one who clings to nothing,
And so clinging, cease to cling”

Advertisements
Explore posts in the same categories: kurals and the like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: