67

தந்தை மகற்காற்று நன்றி
அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல்.

தந்தை  – father
மகற் – son
காற்று – show
நன்றி – benefit
அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல். – make him the most learned among the learned.

முந்தி – first/ahead
இருப்பச் செயல் – make him
அவையத்து  – learned ?

Advertisements
Explore posts in the same categories: kurals and the like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: